Warto przeczytać

WIĘCEJ

Cytat dnia

WIĘCEJ

Witaj serdecznie!

 

                       "  Dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię?"(1P2,4) Biblia Warszawska [brytyjka] (1975r.)

 

-Czy wiesz, że Pismo Święte nie podaje ilu było Mędrców ze Wschodu, którzy przybyli oddać pokłon narodzonemu Jezusowi?(Mt2,1-12)

-Czy wiesz, że Bóg zakazał uprawiać wróżbiarstwa? (Kpł19,23) (Pwt18,10)

-Czy wiesz, że Chrystus zmartwychwstał pierwszego dnia tygodnia? (Mt28,1)

-Czy wiesz, że Bóg potępił kult "królowej nieba"?(Jer7,17) (Jer44,23-29)

-Czy wiesz, że w Piśmie Świętym nie ma tolerancji dla homoseksualistów i lesbijek?(Rz1,25-32)

-Czy wiesz, że 10 przykazań, które znasz, ma usunięte przykazanie 2-gie.(Wj20,1-17) (Pwt5,6-21)

-Czy wiesz, że jest tylko jedna Droga do zbawienia? (J14,6)BT3

Czytaj i poznawaj PRAWDĘ.

 

"   Pojawili się jednak w ludzie również fałszywi prorocy, jak i między wami będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą po kryjomu zgubne herezje i zapierać się Władcy, który ich wykupił. Sprowadzają oni na samych siebie rychłą zgubę." (2P 2, 1)

Biblia - Przekład Dosłowny (2002r.)

*  *  *

 

    W naszym serwisie znajdziesz, tylko i wyłącznie, wybrane fragmenty z tekstu Pisma Świętego - Starego i Nowego Testamentu.

 

                                                                       "I poznacie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi."(J 8, 32) Biblia Lubelska (1998-2010r.)

 

Teraz w naszej usłudze: BIBLIAnaSMS, wybrane fragmenty z Pisma Świętego w różnych tłumaczeniach. Dzięki temu poznasz tekst Pisma Świętego nawet w 10-ciu różnych przekładach. Dodatkowo korzystając z usługi BIBLIAnaSMS, możesz porównać cytat, który dostaniesz na swój telefon komórkowy z innymi tłumaczeniami np.: tekst Biblii Tysiąclecia (BT) z tekstem Biblii Poznańskiej (BP), Biblii Warszawsko-Praskiej (BWP) lub Tłumaczeniem Jakuba Wujka (BWuj) w zakładce Cytat Dnia.

"Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne! Nie uważajcie sami siebie za mądrych! "
(Rz 12, 16b) Biblia Tysiąclecia wyd. III

 

"Nie wynoście się jedni ponad drugich, lecz bądźcie skromni. Nie uważajcie się za zbyt mądrych."
(Rz 12, 16b)Biblia Warszawsko-Praska

 

"Nie mniemajcie o sobie zbyt wiele, lecz uniżajcie się wobec pokornych. Nie uważajcie się za mądrych."   
(Rz 12, 16b)Biblia Poznańska (NT)

 

"Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits."
(List św. Pawła do Rzymian 12,16b)
King James Version

 

Wiecej porównań w "Cytat Dnia"

Życzymy owocnej lektury.

*  *  *

"Któż jednak przetrwa dzień Jego przyjścia i któż się ostoi, gdy się pojawi? Bo jest On jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy."  (Mal3,2) Biblia Paulistów (2008r.)

 

*NEWS:    Biblia Tysiąclecia wyd. II z 1971roku również w naszej usłudze BIBLIAnaSMS. Jeżeli chcesz poznać Słowo Boże w poszukiwanym i niedostępnym już dziś tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia wyd. II z 1971roku, w którym występuje imię Boże tam, gdzie dotąd w przekładach idących za Wujkiem, Wulgatą i Septuagintą czytaliśmy zastępcze imię „Pan", nie będące wcale przekładem Imienia Bożego, skorzystaj z usługi oferowanej przez serwis CzytamBiblie.

 

* * *

"Z tego powodu trzeba, byśmy w większym stopniu poświęcili się usłyszanym sprawom, abyśmy kiedykolwiek nie minęli się z celem." (Hbr2,1) Nowa Biblia Gdańska (2011r.).


   W Piśmie Świętym jest ponad 650000 słów. Serwis "CzytamBiblie" to prawie 4500 słów z Pisma Św. na Twój telefon rocznie. Zacznij poznawać Słowo Boże przekazywane, może w nietypowej formie, bo w wiadomościach SMS, ale za to w przystępny sposób i bardzo praktyczny, na co dzień.

* * *


Niechaj słowa, które ja dziś nakazuję tobie, pozostaną w twym sercu." (Pwt 6, 6) Biblia Poznańska (1974r.)


   AKTUALNOŚCI:  

><> Jak czytać nie mając czasu na czytanie - czyli historia 74 stron przeczytanych z Biblii.

Od początku naszej działalności, przesłaliśmy naszym użytkownikom: 1757akapitów, 3669wierszy, 32255wyrazów, 224221znaków z Pisma Św. Odbiorcy usługi: „CzytamBiblie” przeczytali już w swoich telefonach 74 strony Pisma Świętego.

A ty? Czy nadal nie masz czasu na czytanie Pisma Świętego?

Przyłączysz się do naszej akcji? 30dni ze Słowem Bożym.


*NEWS:  

><> Poznaję PRAWDĘ.

Jak poznać PRAWDĘ, o której czytamy w ewangelii (Jana 8,32)?  "I poznacie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi." Co znaczy oddawać cześć w duchu? "Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie" (Jana 4,24)BT3, Jak czytać Słowa, które są duchem? "Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem." (Jana 6,63b)BT3. Czytaj rozważania na temat SŁOWA w zakładce POZNAJE PRAWDĘ i pozwól, żeby Biblia weszła w drogę tego w co wierzysz. Pamiętaj, że Ewangelia jest bowiem mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego. (Rz 1,16)BT3. Jeśli jestem wierzący(a) to dlaczego nie widzę mocy Bożej w swoim życiu?


 


 

   AKTUALNOŚCI:  

><> Nowy Testament w  przekładzie ks. prof. Remigiusza Popowskiego

Do usługi CzytamBiblie i BIBLIAnaSMS dołączyliśmy katolicki przekład Nowego Testamentu przygotowany przez ks. prof. Remigiusza Popowskiego. Uznany za najlepsze tłumaczenie Nowego Testamentu na współczesny język polski. Zawiera on ciągły tekst wszystkich ksiąg Nowego Testamentu - bez podziału na logiczne cząstki ksiąg, gdyż takich cząstek nie ma też w oryginale greckim.   


><> Biblia Tysiąclecia wyd.I (1965r.)

Serwis "CzytamBiblie" wzbogacił swoje zbiory o egzempalrz Biblii Tysiąclecia z 1965roku. Jest to pierwsze wydanie Biblii Tysiąclecia w nakładzie 50tys.egz. Wybrane fragmenty z tego tłumaczenia znajdą się również w usłudze BIBLIAnaSMS.


   INFORMACJA:   

Teraz w zakładce "Cytat dnia" - wybrany fragment z Pisma Świętego w kilku różnych przekładach. Porównaj tekst z Biblii Tysiąclecia z tekstem Biblii Poznańskiej, Biblii Warszawsko-Praskiej lub Tłumaczeniem Jakuba Wujka. Jeżeli chcesz właściwie zrozumieć czytany fragment, koniecznie zajrzyj na „Cytat dnia” tam znajdziesz wybrany tekst z Pisma Św. w 10-ciu, w 17-tu już 20-tu różnych przekładach do porównania i lepszego zrozumienia.

 


*KOMUNIKAT:

UWAGA !!! Awaria systemu częściowo usunięta. Mogą pojawić się jeszcze przerwy w wysyłce wiadomości. Za utrudnienia przepraszamy. CzytamBiblie.pl

UWAGA !!! Awaria systemu wysyłania wiadomości SMS. Zleciliśmy naprawę. Wszystkie zamówione wiadomości SMS będą wysłane po naprawie systemu. Za utrudnienia przepraszamy. CzytamBiblie.pl  


 

"Albowiem usilnie pouczałem waszych przodków od dnia, gdy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej aż do dnia dzisiejszego, bezustannie napominając: Słuchajcie głosu mojego!" (Jr 11, 7)BT

 

* * *


560akapitow, 1198wierszy, 10876wyrazow, 73804znaki z Pisma Swietego.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Polityka Prywatności.