Regulamin serwisu

-„Odrzekł mu Jezus: „Ale jest napisane także:…” (Mt 4,7)

-„Na to odrzekł mu Jezus: „Idź precz, szatanie! Jest, bowiem napisane:…”

(Mt 4,10)

-„W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.
Podano Mu księgę proroka Izajasza.” (Łk 4;16B,17A)

REGULAMIN serwisu CzytamBiblie.pl:

1. Korzystanie ze stron internetowych serwisu CzytamBiblie jest bezpłatne.

2. Celem serwisu jest przybliżanie wszystkim chętnym Słowa Bożego.

3. Dzięki usłudze SMS – chcemy dać każdemu łatwy dostęp do Pisma Świętego.

 

4. Uruchamianie usługi BIBLIA na SMS w serwisie CzytamBiblie.pl odbywa się bez konieczności papierowej rejestracji, podawania danych osobowych i bez podawania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis nie gromadzi żadnych Państwa danych. Uruchamianie usługi otrzymywania fragmentów Pisma Świętego na telefon w serwisie CzytamBiblie jest bardzo łatwe. Wysyłasz SMS startowy: Biblia lub Czytam Biblie, na nr: 75480 i za chwilę otrzymujesz już pierwszy SMS z fragmentem Słowa Bożego - nie czekasz na rejestrację tygodniami. Wysyłasz i odbierasz natychmiast. Usługa działa przez 30dni co drugi dzień i po tym zdecydujesz czy chcesz czytać dalej. Proszę nie wysyłać kilku SMS-ów włączających usługę przed zakończeniem pierwszego okresu 30dni. Proszę najpierw sprawdzić jak działa ta usługa i dopiero po sprawdzeniu zadecydować czy chcę czytać więcej niż przez 30dni.

5. Cytaty w usługach SMS serwisu CzytamBiblie.pl pochodzą tylko i wyłącznie z Pisma Świętego. (Polskie przekłady Biblii, z których korzysta serwis CzytamBiblie w usłudze BIBLIAnaSMS: Biblia Tysiąclecia wyd.I, Biblia Tysiąclecia wyd.II, Biblia Tysiąclecia wyd.III, Biblia Tysiąclecia wyd.V, Biblia Brzeska, Biblia Warszawska, Biblia Warszawsko-Praska, Biblia Poznańska, Biblia Gdańska, Nowa Biblia Gdańska, Biblia w przekładzie Jakuba Wujka, Biblia Paulistów, Biblia - Przekład Dosłowny Nowego Testamentu, Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Biblia w Przekładzie Kowalskiego).

6. Cytowane fragmenty Pisma Świętego są zdaniami, które nie naruszają i nie zmieniają sensu całego tekstu lub księgi, z której pochodzą.

7. Wybór cytatów nie jest przypadkowy. "Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan" (Ps34,9)

    To starannie wybrane fragmenty z całego tekstu Pisma Świętego (Starego i Nowego Testamentu) dla lepszego poznania i zrozumienia.

     "«Czy rozumiesz, co czytasz?» - zapytał.  A tamten odpowiedział: «Jakżeż mogę [rozumieć], jeśli mi nikt nie wyjaśni?"(Dz8,30)

    Tu znajdziesz wyjaśnienie. Włącz, czytaj i sprawdź jak to działa.

8. Fragmenty z Pisma Św. wybrane do wysłania w formie SMS są każdorazowo sprawdzane przed wysłaniem, w celu uniknięcia błędów literowych. Jednak istnieje taka możliwość, że w wysłanym fragmencie trafi się znak, symbol lub litera, której system wiadomości SMS nie rozpoznaje (np.znaki polskie, ś,ć,ą,ę,... itp.) wówczas takiego znaku system nie wyśle i wiadomość może mieć w wysłanym fragmencie lukę. Wystąpić również może pewien układ liter i nawiasów wynikający z cytowanego tekstu, który system wiadomości SMS, może odczytać, jako skrót myślowy lub symbol i może zamienić wówczas ten akurat fragment wysłanej wiadomości w typowy dla standardów SMS: znak, grafikę lub skrót graficzny. Jeżeli kiedykolwiek wybrany fragment z Pisma Świętego, który Państwo otrzymacie w wiadomości SMS, zawierał będzie luki lub skróty graficzne sms to z góry za tą niedogodność Państwa przepraszamy. Są to sytuacje, na które szczególnie zwracamy uwagę przygotowując cytaty z Pisma Świętego do wysłania i staramy się je całkowicie wyeliminować.

9. Cytaty wysyłane są w formie wiadomości SMS - bez polskich znaków*.

    *(to ograniczenie wprowadzone przez operatorów sieci komórkowych).

10. Wysyłane fragmenty Pisma Świetego w formie wiadomości SMS, mają stanowić przygotowanie to głębszej analizy tekstu Biblijnego. Do zadawania pytań i rozważania, bo: "Żywe, bowiem jest Słowo Boże..." (Hbr4,12) i żywa i aktywna powinna być społeczność tych, którzy uważają się za wiernych Słowu Bożemu. Sprawdź czy dziś nie sprawdzają się słowa Pana Jezusa z ewangelii Mateusza:
"Obłudnicy, dobrze powiedział o was prorok Izajasz:
 Ten lud czci Mnie wargami,
lecz sercem swym daleko jest ode Mnie.
 Ale czci mnie na próżno,
ucząc zasad podanych przez ludzi." (Mt15,7-9)


11. Szczegóły dotyczące włączania i korzystania z usług SMS, serwisu CzytamBiblie opisane są w zakładce: „Dołącz do Nas”

12. Usługi SMS oferowane przez serwis CzytamBiblie, wysyłane na Telefon Komórkowy są płatne. Serwis CzytamBiblie w ramach prowadzenia działań związanych z przekazywaniem czystego Słowa Bożego, tylko i wyłącznie z Pisma Świętego przez wiadomości SMS, korzysta z usług oferowanych przez operatorów sieci komórkowych i firm dostarczających rozwiązania teleinformatyczne, a te usługi i rozwiązania są płatne. Za dostarczenie do Państwa SMS-a z wybranym fragmentem Pisma Świętego - operatorzy gsm i dostawcy usług pobierają opłatę, dlatego niestety, mimo całej wygody w natychmiastowym czytaniu Słowa Bożego po wysłaniu SMS-a startowego, musimy za to płacić. Nawet serwis CzytamBiblie posiadając kilka telefonów, które kontrolują poprawność działania usługi BIBLIAnaSMS, również za to płaci.

13. Opłaty związane z zamawianiem usług na telefon komórkowy:

    -koszt jednej wiadomości SMS otrzymanej w ramach zamówionego pakietu to: 33gr/sms.

    -zamówiona usługa, aktywna jest jednorazowo tylko przez okres 30dni.

    -podana opłata dotyczy jednej wiadomości SMS otrzymanej w ramach zamówionego pakietu.

    -ilość zamówionych wiadomości SMS z fragmentami Pisma Św.zależy od uruchomionego pakietu.

14. Opis Pakietów SMS oferowanych przez serwis:

  a) Pakiet Standard – w ciągu jednego miesiąca (30dni) od wykupienia usługi zwanej: „Pakiet Standard”, czyli od chwili wysłania wiadomości SMS o treści: Biblia, na swój telefon komórkowy otrzymasz, co drugi dzień cytaty z Pisma Świętego. Usługę włącza się wysyłając SMS o treści Biblia lub Czytam Biblie na nr: 75480. Ilość wiadomości sms w pakiecie Standard to: 15. W każdej chwili możesz przerwać subskrypcję wysyłając do Nas informację przez formularz w zakładce: REKLAMACJE.

   b) Pakiet Premium – w ciągu jednego miesiąca (30dni), cytaty z Pisma Świętego co dziennie. (Usługa nie aktywana)

15. Dostępne Pakiety:

    -Pakiet Standard (wybrane fragm.z Pisma Świętego co drugi dzień przez 30dni od wysłania wiadomości SMS o treści: Biblia ,na nr: 75480)

16. Warunkiem otrzymania cytatu na swój telefon jest wykupiony 30 dniowy abonament i włączony oraz zalogowany w sieci GSM aparat telefoniczny. Usługa działa również za granicą, jeśli posiadasz uruchomiony tzw.Roaming - masz włączoną usługę: BIBLIAnaSMS, wyjeżdżasz za granicę i otrzymujesz fragmenty z Pisma Świętego.

17. Ostatni SMS abonamentu jest wiadomością informującą o zakończeniu działania usługi. Jeśli Państwo nadal będziecie chcieli pozostać z Nami i korzystać dalej z usługi: BIBLIAnaSMS, to wystarczy odpowiedzieć na ostatni SMS: BIBLIA i abonament wówczas zostanie przedłużony na kolejne 30dni (wg p.12, 13, 14 regulaminu). Brak odpowiedzi na ostatni SMS - usługa nie zostaje przedłużona.

18. O zakończeniu trwania usługi będziecie Państwo każdorazowo poinformowani przez ostatni SMS kończącego się abonamentu.

19. Jeśli od wykupienia usługi nie otrzymacie Państwo pierwszego cytatu w ciągu: 1godziny. Prosimy o zgłoszenie problemu na stronie www.CzytamBiblie.pl w dziale: REKLAMACJE.

20. Cytaty wysłane w formie SMS nie zawierają polskich znaków.

21. Każdy wysłany cytat podpisany jest nazwą księgi, z której pochodzi wraz z numerem rozdziału i wersetu.

22. W każdej chwili możesz przerwać subskrypcję wysyłając do Nas prośbę o wyłączenie usługi przez formularz w zakładce: REKLAMACJE podając nr telefonu, którego wyłaczenie usługi dotyczy. Serwis CzytamBiblie.pl nie zwraca różnicy kosztów z tytułu przerwania subskrypcji i nie wykorzystania w całości opłaconego abonamentu. Prosimy, zatem o wcześniejsze zastanowienie się przed uruchomieniem usługi, ze względu na brak możliwości zwrotów poniesionych przez Państwa kosztów. Każda uruchomiona usługa (abonament) automatycznie wygasa po 30 dniach, nie ma, więc ryzyka niekontrolowanego wydawania pieniędzy za usługi, z których Państwo nie chcecie już korzystać. O wygaśnięciu usługi, zostaniecie poinformowani Państwo przez wiadomość SMS (p-kt 17 Regulaminu).

23. Korzystanie z usług SMS serwisu CzytamBiblie.pl - jest całkowicie dobrowolne.

24. Ceny podane w serwisie są cenami netto.

25. Zasięg terytorialny włączania i aktywowania usługi BIBLIAnaSMS - terytorium RP. Włączona usługa na terytorium RP, działa również poza granicami kraju. SMS-y z wybranymi fragmentami Pisma Świętego dostarczane są nawet do osób, które podczas działania usługi wyjadą poza granice RP.

26. Ochrona danych osobowych - serwis CzytamBiblie nie gromadzi, żadnych Państwa danych. Uruchamianie usługi BIBLIAnaSMS nie wymaga podawania danych osobowych.

serwis: CzytamBiblie.pl
email: kontakt@czytambiblie.pl

Warto przeczytać

WIĘCEJ

Cytat dnia

WIĘCEJ

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Polityka Prywatności.